Anko Keurmerk

Het Keurmerk “ANKO Haarwerk Specialist” is een privaat rechtelijk keurmerk en is door de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO) opgericht en gedeponeerd. Een keurmerk is te beschouwen als een visuele kwaliteitsaanduiding met betrekking tot een product en/of dienst.

De Anko sectie haarwerken verleent aan haarwerkbedrijven het recht dit merk te gebruiken, nadat aan de voorwaarden vastgelegd in de Erkenningsregeling ANKO Haarwerk Specialist (EAHS) is voldaan. De ANKO sectie haarwerken zet zich in om de kwaliteit van haarwerkbedrijven en de daaraan gekoppelde hoge mate van dienstverlening te waarborgen. Dit wordt ook (terecht) geëist door consumenten, zorgverzekeraars en verwijzers.

Het ANKO heeft in nauw overleg met zorgverzekeraars, gebruikersverenigingen, verwijzers, fabrikanten, importeurs een eigen keurmerkregeling ontwikkeld. De keurmerkregeling van de ANKO sectie haarwerken zorgt ervoor dat door middel van jaarlijkse toetsingen de bij de sectie aangesloten bedrijven voldoen aan alle genormeerde “kwaliteitseisen”, “inrichtingseisen” en“opleidingseisen”.

De keurmerkvoerders leveren confectie en/of maatwerk haarwerken en daarmee aanverwante producten en diensten van goede kwaliteit. De door het ANKO erkende bedrijven worden gepubliceerd op haar website ten bate van de consumenten, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en haarwerkbedrijven.

Met het logo van ANKO Haarwerk Specialist (AHS) als symbool van het keurmerk is de kwaliteit van het product en/of dienst optimaal gegarandeerd.

Secretariaat ANKO sectie haarwerken. Gooierserf 400 1276 KT HUIZEN Telefoon: 035-525 95 00 Email: info@anko.nl Website: www.anko.nl