Profiel Anko Sectie Haarwerken

De Branchevereniging voor haarwerkers ANKO sectie haarwerken is 1 januari 2012 opgericht en is een krachten bundeling van twee belangengroepen van haarwerkers, namelijk Top Haarwerkers Gilde Nederland (THGN) en Nederlandse Vereniging van haarwerk ondernemers (NVHO) en de ANKO.

DE BRANCHEVERENIGING IS EEN KRACHTENBUNDELING VAN BELANGENGROEPEN VAN HAARWERKERS

Een Nieuwe organisatie die actief inspeelt op ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de maatschappij. De Anko Sectie Haarwerken heeft leden in meer dan 100 vestigingsplaatsen van haarwerkbedrijven door heel Nederland en dit ledenaantal groeit gestaag.

De grootste organisatie van de haarwerkbranche

Door het samen gaan is Anko sectie haarwerken veruit de grootste organisatie binnen de haarwerkbranche. Het zijn van een Branchevereniging houdt in dat verantwoordelijkheid moet worden genomen ten aanzien van alle betrokken partijen zoals de Zorg-verzekeraars, de Haarwerkbedrijven, Patiëntenverenigingen en natuurlijk de Klanten. Kwaliteit, professionaliteit en integriteit staan bij de leden van de
Sectie hoog in het vaandel.

De beste manier om dit goed uit te voeren is het duidelijk opstellen van eisen, regels en procedures. voor het verkrijgen en het behouden van het keurmerk ANKO haarwerk specialist.
De leden van de sectie worden jaarlijks getoetst conform het Toetsingsprotocol of zij voldoen aan de kwaliteits-, inrichtings- en opleidingseisen van de Erkenningsregeling ANKO Haarwerk Specialist.

Tevredenheid van de klant
als het hoogste doel

Procedure voor het indienen van klachten Betekent dit nu dat bij haarwerkbedrijven die aangesloten zijn bij de ANKO geen fouten meer worden gemaakt? Natuurlijk niet, waar mensen werken worden fouten gemaakt. Dat was vroeger zo, dat is nu zo en dat zal in de toekomst niet anders zijn.

Maar van haarwerkbedrijven, die aangesloten zijn bij de Anko sectie haarwerken, wordt verwacht dat zij die fouten tot een minimum weten te beperken en vervolgens naar volle tevredenheid oplossen. ANKO-leden zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken te Den Haag (SGC) Indien u van mening bent dat een klacht niet naar tevredenheid is opgelost door het desbetreffende haarwerkbedrijf kunt u een klacht indienen bij het SGC.

Klachten worden volgens het Reglement Geschillenregeling ANKO Sectie Haarwerken behandeld door de SGC, die is te downloaden op www.anko.nl Graag houden wij u op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen op haarwerkgebied en relevantezaken op onze website www.anko.nl Profiel Branchevereniging ANKO sectie haarwerken Versie 1.0 februari 2012 ©ANKO